Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Projekt „Učíme moderně“ – CZ.02.02.XX/00/22_003/0002845 z operačního programu Jan Amos Komenský

Projekt je zaměřen na následující témata:

  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
  • inovativní vzdělávání žáků
  • spolupráce pracovníků ve vzdělávání.