Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Projekt: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016944

Název: Péče o zdraví nás baví

                Poskytujeme kvalitní vzdělání pro všechny naše žáky. Jednou z nejdůležitějších potřeb školy je propojení získaných poznatků s praxí. Naši žáci pracují v rámci odborného výcviku ve zdravotnických zařízeních v ČR, díky rozvoji mezinárodní spolupráce umožňujeme žákům účast na mobilitách v zahraničí, kde se seznámují s některými odlišnými pracovními postupy, orientují se v neznámém prostředí, zohledňují osobnostní, sociální a kulturní specifika klientů, zvládají komunikaci v cizím jazyce. Žáci pracují jako součást týmu, jsou nuceni respektovat autority, dodržovat předpisy. Rozvíjí své odborné kompetence.

Snižujeme sociálně ekonomické rozdíly mezi žáky, do projektu proto zapojujeme žáky všech oborů, včetně žáků s omezenými příležitostmi, podporujeme jejich spolupráci. Účastí na mobilitách podporujeme rozvoj zdravého sebevědomí žáků, ale i schopnost sebekritiky, chceme, aby dokázali čelit životním výzvám.