Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

2018-1-CZ01-KA102-047348

Chceme získat zkušenosti v zahraničí

Realizací projektu chceme dosáhnout zkvalitnění výuky, zvýšit zájem o studium na naší škole, aby nedocházelo k předčasnému ukončení vzdělávání a především chceme žákům naší školy přiblížit evropský trh práce a zlepšit jejich schopnosti a kompetence k lepšímu uplatnění na tomto trhu.

V rámci projektu uskutečníme 2 stáže do zahraničních pečovatelských organizací. Projekt plánujeme jako jednoletý – na podzim 2018 jsme připravili smlouvy a potřebné dokumenty, proběhl  výběr a příprava studentů a proběhne 1. stáž, na jaře 2019 proběhne 2. stáž v Londýně ve Velké Británii.

Cíle projektu:

– mezinárodní spolupráce zaměřená na zlepšení dovedností a kompetencí studentů naší školy v konkrétním zdravotnickém nebo pečovatelském zařízení v zahraničí

– seznámit studenty s interkulturními zvláštnostmi ve Velké Británii se zřetelem na úctu k lidské důstojnosti, rovnosti, dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin

– zlepšit konkurenceschopnost studentů naší školy na evropském trhu práce (kromě zlepšení dovedností a kompetencí v novém prostředí možnost získat reference ze zahraničních organizací, získání certifikátu Europass Mobilita, ověření postupů hodnocení ošetřovatelské péče dle systému ECVET v souladu s úrovní kvalifikace dle EQF)

– zkvalitnit výuku a studium cizích jazyků – získávání zkušeností pro rozšíření mezinárodní spolupráce