Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy

Školení „Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy“ zajistí pro osoby poskytující první pomoc kvalitní edukaci v této problematice, a to v souladu s povinnostmi zaměstnavatele v rámci bezpečnosti a ochrany při práci, kterou ukládá Zákoník práce – Zákon č. 262/2006 Sb., §102 a §103, ve znění pozdějších předpisů.


Časová dotace školení:

2 hodiny, rozčleněné do teoretického a praktického bloku výuky


Prostorová realizace a organizace školení:

Školení bude organizováno na základě objednávky zájemců v odborné učebně první pomoci na SZŠ Opava, Dvořákovy sady 176/2, Opava.


Personální zajištění školení:

Lektory výuky školení „Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy“ jsou učitelky, splňující kritéria odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb..


Náplň školení „Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy“:

1. Základní postup orientace na místě příhody aktivace IZS

2. Prakticky: život zachraňující úkony – bezvědomí, resuscitace a uvolnění dýchacích cest, zástava krvácení, polohování a teplotní komfort postiženého

3. Péče o postiženého do příjezdu odborné pomoci


Vybavení pro školení Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy:

– simulační figuríny s PC technikou k nácviku život zachraňujících úkonů

– metodické DVD projekce První pomoci

– implementování aktuálních postupů první pomoci, založených na důkazech praxe


Cena kurzu

Cena za 1 účastníka: 350 – 500,- Kč (dle velikosti skupiny a individuální domluvy)

Skupina: max 15 účastníků


Kontakt:

Mgr. Věra Hromadová, 553 652 325, hromadova@szsopava.cz