Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy

Školení „Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy“ zajistí pro osoby poskytující první pomoc kvalitní edukaci v této problematice, a to v souladu s povinnostmi zaměstnavatele v rámci bezpečnosti a ochrany při práci, kterou ukládá Zákoník práce – Zákon č. 262/2006 Sb., §102 a §103, ve znění pozdějších předpisů.


Časová dotace školení:

2 hodiny, rozčleněné do teoretického a praktického bloku výuky


Prostorová realizace a organizace školení:

Školení bude organizováno na základě objednávky zájemců v odborné učebně první pomoci na SZŠ Opava, Dvořákovy sady 176/2, Opava.


Personální zajištění školení:

Lektory výuky školení „Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy“ jsou učitelky, splňující kritéria odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona 96/2004 Sb..


Náplň školení „Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy“:

1. Základní postup orientace na místě příhody aktivace IZS

2. Prakticky: život zachraňující úkony – bezvědomí, resuscitace a uvolnění dýchacích cest, zástava krvácení, polohování a teplotní komfort postiženého

3. Péče o postiženého do příjezdu odborné pomoci


Vybavení pro školení Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy:

– simulační figuríny s PC technikou k nácviku život zachraňujících úkonů

– metodické DVD projekce První pomoci

– implementování aktuálních postupů první pomoci, založených na důkazech praxe


Cena kurzu

Cena za 1 účastníka: 350 – 500,- Kč (dle velikosti skupiny a individuální domluvy)

Skupina: max 15 účastníků


Kontakt:

Mgr. Věra Hromadová, 553 652 325, hromadova@szsopava.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek. Např. ukládání preferencí vzhledu. Konkrétní názvy souborů cookies lze zobrazit v nastavení, vedle tlačítka souhlasím. Děkujeme za pochopení. Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Souhlasím
Nesouhlasím
Soukromí a politika souborů cookies
Soukromí a politika souborů cookies
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://szsopava.cz/

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vaše osobní údaje neshromažďujeme, protože na webových stránkách nemáme povolenou možnost registrace, přidávat obsah nebo komentáře.

Cookies

Pokud si zvolíte preference vzhledu, ukládá se tato volba do souboru cookies. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Uložit nastavení
Nastavení