Další kurz Sanitář bude zahájen v září 2024.

Přihlášky přijímáme od 15.8.2024.


Termíny kurzu

1. týden16.9. pondělí  2. týden23.9. pondělí
 17.9. úterý   24.9. úterý
 19.9.čtvrtek   26.9. čtvrtek
3. týden30.9. pondělí  4. týden7.10. pondělí
 1.10. úterý   8.10. úterý
 3.10. čtvrtek   10.10. čtvrtek
5. týden14.10. pondělí  6. týden21.10. pondělí
 15.10. úterý   22.10. úterý
 17.10. čtvrtek    
Exkurze24.10. + 31.10.  
Praxe4.- 15.11.  (40 hodin)  
Závěrečné zkoušky18.11., 19.11.  

Teoretická výuka vždy od 14:30 do 18:15


Každý uchazeč k přihlášce doloží:

 • notářsky ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání – formulář ke stažení
 • lékařské potvrzení o provedeném očkování proti hepatitidě B (pokud toto očkování absolvoval)

Přihlášku si můžete stáhnout zde a vyplněnou s příslušnými doklady doručte na adresu školy.

Bližší informace lze získat na mailu hromadova@szsopava.cz.


Uplatnění absolventa

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se bude (pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu) podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče a práce na autoptickém oddělení. Současně může (pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu) vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.


Vzdělávání:

V rozsahu 180 hodin, z toho:

 • teoretická výuka – 100 hodin (učebny školy)
 • praktická výuka – 80 hodin (pracoviště Slezské nemocnice v Opavě)

Teoretická výuka probíhá v pondělí, v úterý a ve čtvrtek od 14,30 hodin.

Praktická výuka – 8 hodinové směny v ranním a odpoledním provozu, vyjímečně 12-ti hodinové směny v denním provozu.


Podmínky kvalifikačního vzdělání

Vstupní podmínky:

 • ukončené základní vzdělání
 • dovršení věku 18 let
 • dobrý zdravotní stav (lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání)

Ukončení kurzu:

 • závěrečná zkouška
  • praktická část – zvládnutí praktického výkonu
  • ústní část – odpověď na 3 odborné otázky z učiva
 • osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu povolání Sanitář s celostátní platností.

Cena kurzu: 5650,-Kč

(platba se provádí před zahájením kurzu bezhotovostním převodem na účet školy 13738821/0100, do poznámky uveďte: Sanitář + jméno a příjmení).

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek. Např. ukládání preferencí vzhledu. Konkrétní názvy souborů cookies lze zobrazit v nastavení, vedle tlačítka souhlasím. Děkujeme za pochopení. Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Souhlasím
Nesouhlasím
Soukromí a politika souborů cookies
Soukromí a politika souborů cookies
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://szsopava.cz/

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vaše osobní údaje neshromažďujeme, protože na webových stránkách nemáme povolenou možnost registrace, přidávat obsah nebo komentáře.

Cookies

Pokud si zvolíte preference vzhledu, ukládá se tato volba do souboru cookies. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Uložit nastavení
Nastavení