Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Následující kurz Sanitář (10.10.2022) je již naplněn a lze se přihlásit na další kurz, který plánujeme otevřít na jaře 2023.


Předpokládaný harmonogram akreditovaného kvalifikačního kurzu

týdendatum od – donáplňpočet hodindny v týdnu
1.10.10.2022zahájení po
 10.- 13.10.2022výuka16po, st, čt
2.18. – 20.10.2022výuka18út, st, čt
3.24. – 25.10.2022výuka12po, út
4.31.10. – 3.11.2022výuka18po, út, čt
5.7.11. – 10.11.2022výuka18po, út, čt
6.14. – 15.11.2022výuka18po, út, st
7.21.11. – 25.11.2022praxe40po, út, st, čt, pá
8.28.11. – 2.12.2022praxe40po, út, st, čt, pá
 5.12. a 6.12.2022závěrečné zkoušky po, út

Čestné prohlášení ke stažení zde.


Každý uchazeč při zahájení doloží:

 • notářsky ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání – formulář ke stažení
 • lékařské potvrzení o provedeném očkování proti hepatitidě B (pokud toto očkování absolvoval)

Stále se můžete přihlásit.

Přihlášku si můžete stáhnout zde, vytiskněte ji, vyplňte a zašlete poštou na adresu školy nebo doručte osobně na sekretariát školy


Uplatnění absolventa

Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se bude (pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu) podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče a práce na autoptickém oddělení. Současně může (pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu) vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.


Vzdělávání:

V rozsahu 180 hodin, z toho:

 • teoretická výuka – 100 hodin (učebny školy)
 • praktická výuka – 80 hodin (pracoviště Slezské nemocnice v Opavě)

Teoretická výuka probíhá vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 14,30 hodin.

Praktická výuka – 8 hodinové směny v ranním a odpoledním provozu, vyjímečně 12-ti hodinové směny v denním provozu.


Podmínky kvalifikačního vzdělání

Vstupní podmínky:

 • ukončené základní vzdělání
 • dovršení věku 18 let
 • dobrý zdravotní stav (lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu povolání)

Ukončení kurzu:

 • závěrečná zkouška
  • praktická část – zvládnutí praktického výkonu
  • ústní část – odpověď na 3 odborné otázky z učiva
 • osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu povolání Sanitář s celostátní platností.

Cena kurzu: 4500,-Kč

(platba se provádí zálohově před zahájením kurzu bezhotovostním převodem na účet školy 13738821/0100, do poznámky uveďte: Sanitář + jméno a příjmení).