Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006510

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. V rámci projektu se zúčastní pedagogičtí pracovníci vzdělávacích akcí DVPP v rozsahu 8 – 80 hodin zaměřených na osobnostně sociální  a profesní rozvoj pedagogů SŠ, inkluzi, cizí jazyky, ICT. Do výuky nejazykových předmětů zavedeme vyučovací metodu CLIL, zdokonalíme využití  ICT během vyučovacích hodin (smartphony a tablety), proběhne doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a vyučující školy se zúčastní stáží u možných budoucích zaměstnavatelů našich žáků.