Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Projekt z programu eTwinning je zaměřen na sdílení informací o oslavách vánoc a Nového roku mezi studenty různých evropských zemí. Do projektu je zapojeno 20 škol z Francie, Itálie, Řecka, Španělska, Albánie, Portugalska, Německa, Turecka, Polska, Slovenska a České republiky.

Každý ze studentů třídy 2.ZL poslal pohlednici nebo přání do některé z těchto škol. Postupně naši žáci obdrželi přání od zahraničních studentů, ze kterých se dozvěděli, jak se slaví vánoce a Nový rok v jednotlivých evropských zemích. Dále jsou studenti ze všech zúčastněných škol zaregistrováni ve virtuální učebně TwinSpace, ve které mohou komunikovat se zahraničními studenty, jsou zde fotografie a žáci zde umístí nástěnku z průběhu projektu.

https://twinspace.etwinning.net/49818/home