Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Střední zdravotnická škola v Opavě byla založena expoziturou v Ostravě v roce 1947 a měla název Vyšší sociálně zdravotní škola. Vyvinula se z odborné školy pro ženská povolání a z řádové ošetřovatelské školy. Funkci ředitelky vykonávala Zdeňka Poláková, která byla v roce 1950 vystřídána Marií Malechovou.

Ve školním roce 1951 škola nesla název Vyšší zdravotní škola. Kvalifikaci získaly porodní asistentky, zdravotní sestry a ošetřovatelky.

Další změna názvu školy byla provedena v následujícím roce 1952. Název zněl Vyšší zdravotnická škola. Maturitní zkoušku konaly zdravotní sestry a dětské sestry.

Významným byl rok 1953, kdy škola přechází pod Ministerstvo zdravotnictví.

Od roku 1954 již žáci navštěvovali zdravotnickou školu. Definitivní název škola nese od roku 1961, a to Střední zdravotnická škola v Opavě. Novou ředitelkou se stala Vlasta Drkalová. Ve škole se vyučovaly obory zdravotní sestra a dětská sestra.

V září 1977 nastoupila do funkce ředitelky školy Dagmar Gavrecká, škola rozšířila počet oborů o dvouleté pomaturitní specializační studium.

Od roku školu vedla PhDr. Věra Machalová. Další ředitelkou školy se stala Mgr. Ludmila Cibulková, a to od března 1992. Proběhla generální oprava školy a přilehlých prostor.

Od roku 1997 do července 2012 byla Ředitelkou školy Mgr. Zdeňka Jelenová. Byl rozšířen počet oborů, a to Všeobecná sestra (později obor přejmenován na Zdravotnický asistent), Zdravotnické lyceum, Ošetřovatel. Škola byla modernizována, vybavena nejmodernějšími pomůckami a počítačovou technikou.

Od 1. 8. 2022 stojí v čele školy Mgr. Monika Gebauerová.