Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Obory vzdělání pro rok 2022/2023

Praktická sestra

 • kód oboru 53-41-M/03
 • čtyřleté vzdělávání s maturitní zkouškou
 • uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku
 • plánovaný počet přijímaných uchazečů: 58
 • k přihlášce nutno doložit lékařský posudek

Zdravotnické lyceum

 • kód oboru 78-42-M/04
 • čtyřleté vzdělávání s maturitní zkouškou
 • uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku
 • plánovaný počet přijímaných uchazečů: 26

Ošetřovatel

 • kód oboru 53-41-H/01
 • tříleté vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou
 • uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku
 • plánovaný počet přijímaných uchazečů: 24
 • k přihlášce nutno doložit lékařský posudek