Název: Nadační fond SZŠ v Opavě

Sídlo: Opava, Dvořákovy sady 176/2, PSČ 746 21

IČO : 44738757

Datová schránka ID: 85yf4m5

Nadační fond SZŠ v Opavě vznikl původně jako Nadace Střední zdravotnické školy v Opavě. Nadace se podle zákona o nadacích a nadačních fondech (zákon č. 227/97 Sb.) transformovala na Nadační fond, který je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod identifikačním číslem 44738757.

Ve své činnosti se řídí Statutem Nadačního fondu, který mimo jiné stanovuje účel NF následovně:

  •           podpora rozvoje moderních metod výchovně vzdělávacího programu
  •           podpora poznávání zdravotnických a školských zařízení v ČR a dle možností i v zahraničí
  •           podpora sociálně slabých žáků
  •           podpora talentovaných žáků
  •          pomoc při zajišťování učebnic a jejich distribuci žákům školy
  •          přispívá na nákup učebnic a učebních pomůcek
  •          přispívá ke zkvalitňování školní výuky, ke zvýšení zainteresovanosti žáků na studiu a rozvoji jejich zájmové činnosti
  •          podpora kulturního rozhledu žáků
  •          podpora reprezentace školy

Pro ilustraci uvádíme některé konkrétní akce, na které pravidelně Nadační fond přispívá: vánoční divadelní představení ve Slezském divadle v Opavě, lyžařský kurz, cestovné žákům na soutěže, nákup učebnic a učebních pomůcek a jejich zapůjčení žákům, ceny do turnajů a soutěží, startovné na soutěže, na exkurze atd.

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že Nadační fond se snaží svou příspěvkovou politiku dělat tak, aby se každý rok ke každému žákovi v nějaké podobě nějaký příspěvek mohl dostat. A to minimálně v podobě zapůjčení učebnic, za jejichž zakoupení by žáci zaplatili:

– obor zdravotnický asistent 1. ročník cca 2000,- Kč, 2. ročník cca 2100,- Kč, 3. ročník cca 1600,- Kč, 4. ročník cca 1800,- Kč.

– obor zdravotnické lyceum 1. ročník cca 1500,- Kč, 2. ročník cca 1650,- Kč, 3. ročník 1750,- Kč

– obor Ošetřovatel 1. ročník 1100,- Kč, 2. ročník cca 800,- Kč, 3. ročník cca 1800,- Kč

Statutárním orgánem Nadačního fondu SZŠ v Opavě je správní rada. Všichni členové správní rady pracují bez nároků na finanční odměnu. Revizor z řad rodičů kontroluje finance a vedení účetnictví. Výroční zpráva Nadačního fondu SZŠ v Opavě je zpracovávána každoročně do 31. března.

Vzhledem k tomu, že jediným zdrojem příjmů NF SZŠ v Opavě jsou dary sponzorů, chtěli bychom poprosit nejen rodiče žáků, ale i další příznivce Střední zdravotnické školy v Opavě o sponzorování.

Všem stávajícím i budoucím dárcům za poskytnutí daru moc děkujeme.

Informace k poskytnutí sponzorského daru na tel.: 553 652 325 nebo 553 663 041 nebo na emailové adrese: souskova@szsopava.cz

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek. Např. ukládání preferencí vzhledu. Konkrétní názvy souborů cookies lze zobrazit v nastavení, vedle tlačítka souhlasím. Děkujeme za pochopení. Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Souhlasím
Nesouhlasím
Soukromí a politika souborů cookies
Soukromí a politika souborů cookies
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://szsopava.cz/

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vaše osobní údaje neshromažďujeme, protože na webových stránkách nemáme povolenou možnost registrace, přidávat obsah nebo komentáře.

Cookies

Pokud si zvolíte preference vzhledu, ukládá se tato volba do souboru cookies. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Uložit nastavení
Nastavení