Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Název: Nadační fond SZŠ v Opavě

Sídlo: Opava, Dvořákovy sady 176/2, PSČ 746 21

IČO : 44738757

Datová schránka ID: 85yf4m5

Nadační fond SZŠ v Opavě vznikl původně jako Nadace Střední zdravotnické školy v Opavě. Nadace se podle zákona o nadacích a nadačních fondech (zákon č. 227/97 Sb.) transformovala na Nadační fond, který je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod identifikačním číslem 44738757.

Ve své činnosti se řídí Statutem Nadačního fondu, který mimo jiné stanovuje účel NF následovně:

  •           podpora rozvoje moderních metod výchovně vzdělávacího programu
  •           podpora poznávání zdravotnických a školských zařízení v ČR a dle možností i v zahraničí
  •           podpora sociálně slabých žáků
  •           podpora talentovaných žáků
  •          pomoc při zajišťování učebnic a jejich distribuci žákům školy
  •          přispívá na nákup učebnic a učebních pomůcek
  •          přispívá ke zkvalitňování školní výuky, ke zvýšení zainteresovanosti žáků na studiu a rozvoji jejich zájmové činnosti
  •          podpora kulturního rozhledu žáků
  •          podpora reprezentace školy

Pro ilustraci uvádíme některé konkrétní akce, na které pravidelně Nadační fond přispívá: vánoční divadelní představení ve Slezském divadle v Opavě, lyžařský kurz, cestovné žákům na soutěže, nákup učebnic a učebních pomůcek a jejich zapůjčení žákům, ceny do turnajů a soutěží, startovné na soutěže, na exkurze atd.

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že Nadační fond se snaží svou příspěvkovou politiku dělat tak, aby se každý rok ke každému žákovi v nějaké podobě nějaký příspěvek mohl dostat. A to minimálně v podobě zapůjčení učebnic, za jejichž zakoupení by žáci zaplatili:

– obor zdravotnický asistent 1. ročník cca 2000,- Kč, 2. ročník cca 2100,- Kč, 3. ročník cca 1600,- Kč, 4. ročník cca 1800,- Kč.

– obor zdravotnické lyceum 1. ročník cca 1500,- Kč, 2. ročník cca 1650,- Kč, 3. ročník 1750,- Kč

– obor Ošetřovatel 1. ročník 1100,- Kč, 2. ročník cca 800,- Kč, 3. ročník cca 1800,- Kč

Statutárním orgánem Nadačního fondu SZŠ v Opavě je správní rada. Všichni členové správní rady pracují bez nároků na finanční odměnu. Revizor z řad rodičů kontroluje finance a vedení účetnictví. Výroční zpráva Nadačního fondu SZŠ v Opavě je zpracovávána každoročně do 31. března.

Vzhledem k tomu, že jediným zdrojem příjmů NF SZŠ v Opavě jsou dary sponzorů, chtěli bychom poprosit nejen rodiče žáků, ale i další příznivce Střední zdravotnické školy v Opavě o sponzorování.

Všem stávajícím i budoucím dárcům za poskytnutí daru moc děkujeme.

Informace k poskytnutí sponzorského daru na tel.: 553 652 325 nebo 553 663 041 nebo na emailové adrese: souskova@szsopava.cz