Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Termíny písemných prací profilové části maturitní zkoušky a didaktických testů společné části maturitní zkoušky

ZDE


Témata a harmonogram obhajob maturitních prací

ZDE


Harmonogram a termíny maturitních zkoušek 2023

ZDE


Způsob hodnocení a kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek a písemné maturitní práce ve školním roce 2022/23

ZDE + příloha


Informace k písemné práci

způsob záznamu textu písemné práce

příloha č.1 – záznamový arch písemné práce z ČJL

příloha č.2 – záznamový arch písemné práce z AJ


TÉMATA K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

český jazyk – ZL, PS

anglický jazyk – ZL, PS

německý jazyk – ZL

biologie + ekologie + somatologie  – ZL

ošetřovatelství – PS

ošetřování nemocných – PS

POVINNĚ VOLITELNÝ (ZL)

fyzika (ZL)

chemie (ZL)

psychologie (ZL)

NEPOVINNÉ (PS)

psychologie a komunikace (PS)

somatologie (PS)


VLASTNÍ SEZNAMY LITERATURY

Vlastní seznam literatury (ČJ) – 4.ZL

Vlastní seznam literatury (ČJ) – 4.A

Vlastní seznam literatury (ČJ) – 4.B


Všechny didaktické testy z předcházejících maturitních zkoušek najdete v těchto odkazech:

český jazyk

anglický jazyk

matematika


Testovací mobilní aplikace České školní inspekce

Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní aplikaci InpIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.

informace k testům

informace ke stažení aplikace


EUROPASS

ZL_CZ     ZL_EN

PS_CZ     PS_EN

OS_CZ     OS_EN