V září se uskutečnily adaptační kurzy pro první ročníky, kde měli studenti možnost lépe poznat své nové třídní kolektivy uprostřed krásné přírody v rekreačním středisku Setina. Většina tříd měla seznamovací pobyt dvoudenní, avšak třídy 1. a 2. ročníku oboru Ošetřovatel využily možnosti adaptovat se na třídní kolektiv v rámci třídenní pobytové akce vedené certifikovaným externím lektorem Mgr. Přemyslem Šeďenkou. Pro letošní rok se totiž podařilo získat finanční dotaci v rámci výzvy MŠMT „Spolu po covidu“. Účastníci adaptačních kurzů byli žáci a jejich třídní učitelé, nechyběl ani metodik prevence naší školy. Cílem těchto kurzů bylo minimalizovat negativní dopady dlouhodobé distanční výuky, ale také podpořit pedagogy naší školy, aby dokázali efektivně využívat společenská a globální témata v procesu výchovně – vzdělávacím. Touto akcí jsme se snažili obnovit pozitivní atmosféru ve třídách, pomoct studentům i učitelům znovunavázat sociální vazby a zvyšovat jejich odolnost vůči negativním vlivům, které na žáky i učitele působí. Aktivity realizované na pobytovém programu byly rozděleny do dvou hlavních témat, vzájemně se prolínajících. Jednalo se o aktivity zaměřené na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví u žáků a aktivity zaměřené na globální rozvojové vzdělávání. Nechyběly ani hry na rozvoj komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem. Pro první ročník oboru Ošetřovatel byli připraveny také různé „teambuildingové hry“ na seznámení se v novém kolektivu. Start do nového školního roku se vydařil, žáci i učitelé budou rádi vzpomínat na tyto pobytové akce a již nyní se těšíme na další spolupráci s panem Mgr. Přemyslem Šeďenkou, který pro nás má připravené návazné besedy z oblasti prevence rizikového chování.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek. Např. ukládání preferencí vzhledu. Konkrétní názvy souborů cookies lze zobrazit v nastavení, vedle tlačítka souhlasím. Děkujeme za pochopení. Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Souhlasím
Nesouhlasím
Soukromí a politika souborů cookies
Soukromí a politika souborů cookies
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://szsopava.cz/

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vaše osobní údaje neshromažďujeme, protože na webových stránkách nemáme povolenou možnost registrace, přidávat obsah nebo komentáře.

Cookies

Pokud si zvolíte preference vzhledu, ukládá se tato volba do souboru cookies. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Uložit nastavení
Nastavení