Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Dvořákovy sady 176/2, 746 01 Opava, IČ: 00601152 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech podle kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje zpracovává Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace pouze po nezbytnou dobu, která je individuální podle jednotlivých účelů zpracování.

Pokud Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Střední zdravotnické školy, Opava, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední zdravotnickou školou, Opava, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední zdravotnickou školou, Opava, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední zdravotnickou školou, Opava, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední zdravotnickou školou, Opava, příspěvkovou organizací;

  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední zdravotnické škole, Opava, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Střední zdravotnické škole, Opava, příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední zdravotnickou školu, Opava, příspěvkovou organizaci:

Společnost: Jobman s.r.o.

kontaktní e-mail: dpo@dpohotline.cz

Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat. Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.