Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

První únorový den na Naší škole proběhlo školní kolo 17. ročníku Psychologické olympiády, kterou každoročně vyhlašuje celostátní komise předmětu  psychologie na Zdravotnických školách. Pro letošní rok bylo  zvoleno téma „Setkání s radostí“. Již v prosinci proběhla třídní kola pod vedením vyučujících psychologie a do školního kola bylo vybráno 5 prací.  Komise ocenila nasazení, rostoucí úroveň, kterou soutěž zaznamenává i osobní přínos všech soutěžících. V březnu na krajském kole v Novém Jičíně nás bude reprezentovat Ondřej Černík ze třídy 3. A se svým osobitým příběhem z Odborné praxe, ve kterém se zamýšlí nad úlohou víry v životě každého z nás. Druhé místo obsadila  úvaha nad problematikou dětí z dětských domovů studentky Natálie Jonášové z 3.B. Třetí místo získala Hana  Kremserová 2. ZL, která v práci provedla analýzu všeho, co z pohledu psychologie s radostí souvisí. Soutěžícím a všem vyučujícím děkuji za nasazení  a množství práce i času, které soutěži věnovali. Vítězi přeji hodně úspěchu v krajském kole.

Za Předmětovou komisi psychologie Mgr. Jana Benšová

About Author