Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Ve dnech 5. a 6. října se naše škola zúčastnila Veletrhu povolání, který se konal ve Víceúčelové hale v Opavě. Na veletrhu se prezentovalo 36 středních škol z Moravskoslezského kraje. Veletrh byl určen pro zájemce o studium na středních školách. Na našem stánku se vystřídaly odborné učitelky i žáci 4. ročníku oboru Praktická sestra. Zájemci o studium na naší škole mohli tedy získat informace i od vrstevníků.

Stánek byl vybaven učebními pomůckami, modely určenými k výuce odborných předmětů i měřícími zařízeními, na kterých byly demonstrovány odborné zdravotnické úkony.

Návštěvníky stánku byly jak žáci základních škol, jejich pedagogové, ale i rodiče žáků.

Návštěvníci měli možnost získat informace o studijních programech, průběhu přijímacího řízení, obsahu studia i odborných praxích v nemocnici.

Zájem ze strany návštěvníků byl velký.  Byli též pozváni na dny otevřených dveří, které se na škole konají 7. 12. 2022 a 11. 1. 2023

Lucie Urbánková, Františka Vyhnánková

About Author