Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dne   20. 6. 2022   se uskuteční   třídní schůzka   rodičů – zákonných zástupců žáků přijatých do 1. ročníků ke studiu na naší škole ve školním roce 2022/2023.

Zahájení bude v 16,30 hodin v aule školy (3. poschodí).

Vaše účast je žádoucí, obdržíte veškeré informace k organizace a průběhu studia na naší škole.

Prosíme o vyplnění  NÁVRATKY, kterou jste obdrželi při odevzdání zápisového lístku, případně si ji můžete vyzvednout na sekretariátu školy nebo stáhnout zde. (Praktická sestra, Ošetřovatel, Zdravotnické lyceum)

Návratku prosím odevzdejte či zašlete na sekretariát školy, případně předejte 20. 6. 2022 na třídních schůzkách třídním učitelům.

V Opavě 20. 5. 2022

Mgr. Alena Šimečková

ředitelka školy

About Author