Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Krev je nezbytně nutná pro lidský život a tedy i pro jeho záchranu. Situace, kdy je krev potřeba, jsou stále častější. Současná medicína se bez darované krve neobejde, nelze ji totiž nijak vyrobit ani nahradit. Dne 20. 10. 2022 studenti třídy 4. A zareagovali na žádost Transfúzního oddělení Slezské nemocnice v Opavě a přišli darovat krev. Věříme, že nebyli krev darovat naposledy a stanou se pravidelnými dárci. Všem studentům děkujeme.

About Author