Na základě doporučení MŠMT pro školy a školská zařízení vycházejícího z doporučení  MZD se omezuje pohyb zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy. Z tohoto důvodu se ruší informativní schůzka zákonných zástupců žáků prvních ročníků dne 2.9.

Veškeré informace o průběhu vzdělávání obdrží žáci v písemné podobě dne 1.9. v rámci třídnických hodin od svých třídních učitelů.

About Author