Nástup všech žáků do školy bude ve středu 1. 9. 2021 v 8,00 hod.

Vzhledem k epidemiologické situaci se nebude konat slavnostní zahájení v aule školy, ale budou probíhat třídnické hodiny v kmenových učebnách (rozpis učeben bude na nástěnce ve vestibulu v přízemí). V rámci třídnických hodin budou žákům předány informace ohledně bezpečnostních hygienických opatřeních a další organizační informace k provozu školy vzhledem ke Covid – 19.

Ve dnech 1.,6.a 9.9. proběhne screeningové testování žáků (bližší informace viz. Provoz školy ve školním roce 2021/2022).

Výuka dle stálého rozvrhu bude zahájena v pátek 3.9.

Žáci, kteří absolvovali očkování  proti covid-19 (14 dnů od 2. dávky) nebo prodělali onemocnění covid-19 (180 dní od prvního pozitivního testu), případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě se nebudou ve dnech 1.,6. a 10.9. ve škole testovat. Výše uvedené skutečnosti musí žáci doložit třídnímu vyučujícímu.

About Author