EUROPASS

ZL_CJ     ZL_AJ     ZL_NJ

ZA_CJ     ZA_AJ     ZA_NJ     ZA_FJ

OS_CJ     OS_AJ     OSE_NJ


Úprava organizace maturitních zkoušek


Termíny MZ

Maturitní kalendář společné části MZ


Všechny didaktické testy z předcházejících maturitních zkoušek najdete v těchto odkazech:

český jazyk

anglický jazyk

matematika


Testovací mobilní aplikace České školní inspekce

Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní aplikaci InpIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.

informace k testům

informace ke stažení aplikace


PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE A NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Přihlašování k maturitní zkoušce – ZL, ZA

Nabídka předmětů k maturitě – ZL, ZA


MATURITNÍ PRÁCE

Témata a vedoucí maturitních prací – ZL

Harmonogram maturitních prací a jejich obhajob – ZL

Kritéria a hodnocení maturitních prací – ZL


TÉMATA K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

český jazyk -ZL, ZA

anglický jazyk – ZL, ZA

německý jazyk – ZL

biologie + ekologie + somatologie  – ZL

ošetřovatelství – ZA

ošetřování nemocných – ZA

POVINNĚ VOLITELNÝ (ZL)

fyzika (ZL)

chemie (ZL)

psychologie (ZL)

NEPOVINNÉ

psychologie a komunikace (ZA)

somatologie (ZA)


VLASTNÍ SEZNAMY LITERATURY 2020

Vlastní seznam literatury (ČJ) – 4.ZL

Vlastní seznam literatury (ČJ) – 4.A

Vlastní seznam literatury (ČJ) – 4.B


EUROPASY

ZL česká verze

ZL anglická verze

ZL německá verze

ZA česká verze

ZA anglická verze

ZA německá verze