Pro nepřijaté uchazeče 

Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvednout osobně na sekretariátě školy v pátek 21.5.2021 v době od 7:00 do 16:00. Pak bude rozhodnutí předáno k odeslání.

odvolání - ke stažení

 


 

Zdravotnické lyceum 1.kolo po náhradním termínu

seznam přijatých uchazečů

pořadí všech uchazečů

Praktická sestra 1.kolo po náhradním termínu

seznam přijatých uchazečů

pořadí všech uchazečů

Ošetřovatel 1.kolo

seznam přijatých uchazečů

pořadí všech uchazečů