Svátečně vyzdobená škola přivítala 6. prosince budoucí zájemce o studium i bývalé absolventy i absolventky, kteří si přišli zavzpomínat na svá školní léta.

Dobu minulou připomínala tabla, fotografie, retro tělocvična, výstava pracovních oděvů sester. Tradičně bylo možné nechat si změřit krevní tlak, či hladinu cukru v krvi. Tentokrát, aby posoudili, co se změnilo, mohli zájemci nahlédnout do všech učeben. Konec prohlídky mohlo tvořit posezení v kavárně.

Zájemce o studium provázeli žáci školy. V jejich projevu byla zřetelně patrná hrdost na svou školu.

Vrcholem oslav se stal slavnostní křest Almanachu 1947-2017. Ředitelka školy Mgr.Alena Šimečková pronesla slavnostní projev a společně s primátorem města Opavy R. Křupalou almanach pokřtili. Milý projev paní Mgr. Lenky Hankové, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Slezské nemocnice, byl vzpomínkou na léta strávená v těchto školních lavicích. Přítomna byla rovněž Bc.L.Černá, která se svými klienty připravila keramický dárek ke každému almanachu.

Den se vydařil.

Zájemci si mohou almanach vyzvednout v kanceláři školy.

 

Mgr. Vl. Klimešová