Nástup všech žáků do školy bude ve středu 1. 9. 2021 v 8,00 hod.

Vzhledem k epidemiologické situaci se nebude konat slavnostní zahájení v aule školy, ale budou probíhat třídnické hodiny v kmenových učebnách (rozpis učeben bude na nástěnce ve vestibulu v přízemí). V rámci třídnických hodin budou žákům předány informace ohledně bezpečnostních hygienických opatřeních a další organizační informace k provozu školy …

Zobrazit více Vítejte ve školním roce 2021/2022

Na základě doporučení MŠMT pro školy a školská zařízení vycházejícího z doporučení  MZD se omezuje pohyb zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy. Z tohoto důvodu se ruší informativní schůzka zákonných zástupců žáků prvních ročníků dne 2.9.

Veškeré informace o průběhu vzdělávání obdrží žáci v písemné podobě dne 1.9. v rámci třídnických hodin od svých třídních učitelů.

Zobrazit více Zrušení informativní schůzky zákonných zástupců žáků 1.ročníků